Klid za volantem - INSIA Insurance Intelligence & Assistance

Menu

Klid za volantem

Poskytuje pojistné krytí všem přepravovaným osobám v pojištěném vozidel nezávisle na pojištění povinného ručení nebo havarijního pojištění. Jsme přesvědčeni, že klient si v oblasti osob přepravovaných motorovými vozidly (tzv. „pojištění sedadel“) za své peníze zaslouží nejlepší možnou pojistnou ochranu na trhu.

Statistiky nehodovosti za rok 2015 zveřejněné Policií ČR uvádí, že se v ČR každý měsíc stalo průměrně 7.756 nehod. Měsíčně tak 2.035 účastníků nehod vyvázlo s lehkým zraněním, 212 osob se muselo potýkat se zraněním těžkým a 55 životů nenávratně vyhaslo.

Pojištění Klid za volantem poskytuje pojistné krytí v následujícím rozsahu:

  • Smrt následkem úrazu 1 000 000 Kč
  • Trvalé následky úrazu 4 000 000 Kč
  • Denní dávky – dočasná pracovní neschopnost 2 000 Kč
  • Hospitalizace následkem úrazu 2 000 Kč
  • Souběh Denní dávky a Hospitalizace 4 000 Kč

Nespokojte se s průměrnými produkty poskytující nesrovnatelně nižší odškodnění v případě vzniku pojistné události.